ANBI

The Dutch tax authorities has qualified “The McCusker-Ligaya Foundation Stichting” as an ANBI (PBO: Public Benefit Organisation).
RSIN/ Fiscal number: 8515.69.079

Check here this ANBI-program: search by “Instelling” on “The McCusker-Ligaya Foundation Stichting”.

Click here for all financial statements:
Financial Statement 2018
Financial Statement 2019
Financial Statement 2020

1. De Stichting heeft ten doel:

A. Het bieden van ondersteuning en onderwijs aan hulpbehoevende kinderen tussen de 5 en 21 jaar;
B. Het geven van voorlichting aan moeders met kinderen omtrent kinderverzorging en vrijwillige geboortebeperking alsmede het faciliteren van methodes van vrijwillige geboortebeperking bij moeders met kinderen;
C. Het in Nederland bieden van ondersteuning en onderwijs aan personen die voor de Stichting werkzaam zijn, dan wel in de toekomst voor de Stichting werkzaam zullen zijn, om op die manier de doelen zoals hiervoor genoemd te verwezenlijken; D. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
o Het werven van vrijwilligers;
o Het geven van voorlichting;
o Het werven van fondsen.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

16 van de meisjes die met een beurs van de Ligaya Foundation hun opleiding hebben afgerond zijn intussen werkzaam in hun eerste baan.

Vanwege de Corona pandemie is de opvolging vertraagd en zijn er op dit moment slechts 4 studenten met een beurs.

Nu het normale leven weer langzaam op gang komt zijn we begonnen met sollicitaties voor het niewe schooljaar dat in September 2021 begint.

Er is een plan om een aantal van de reeds afgestudeerden te trainen in het geven van Family Planning Informatie Avonden op de scholen Werving van benodigde fondsen.

De Ligaya Foundation ontvangt 800 euro per maand uit het privé vemogen van mevr. K.R. McCusker en dhr. L.J.P.J. Galdermans.

Voor het beoogde aantal van 20 beurzen is ongeveer 750 per maand nodig.

Voorzitter : Karen Rose McCusker
Secretaris penningmeester : Leo Jacobus Paulus Johannes
Bestuurder : Perla Polintang Huerta
Bestuurder : Bastiaan Willem Johan Eisses
Bestuurder : Romy Yvonne Goedel-Schagen
Het beloningsbeleid
Er zijn geen werknemers in dienst, er wordt geen loon uitbetaald. de bestuurders ontvangen eveneens geen beloning.

Van de 20 studenten zijn er 16 afgestudeerd na een studie van 4 jaar in verschillende richtingen. Vanwege de Corona pandemie zijn er op dit moment nog 4 meisjes met een studie bezig en deze studeren af over 2 of 3 jaar.

Start typing and press Enter to search